V Lesních Albrechticích působí tyto spolky a firmy:

SDH

SDH Lesní Albrechtice

sdh.lesnialbrechtice.cz

Klub důchodců Lesní Albrechtice

Myslivecké sdružení Mokřiny Březová

Myslivecký spolek Mokřiny Březová,z.s.

www.myslivost.cz/msbrezova
Eurookna Kolovrat

Okna Kolovrat

ČESKÁ OKNA A DVEŘE – https://www.oknakolovrat.cz/

Venkovskýobchod.cz

Doručení potravin až k Vaším dveřím z obchodu v Lesních Albrechticích! https://www.venkovskyobchod.cz/

Stamex s.r.o.

Vodohospodářské a inženýrské stavbyy, výstavba komunikací a jiné stavební práce

http://www.stamex.cz/